Dankie vir nuwe Task werk spasie wat jul bygevoeg het tot PropCon, julle het sopas my lewe meer beheerbaar gemaak en help om my span agente verantwoordelik te hou om take in kleiner gedeeltes te hanteer.

Ons kan nou behoorlik daardie spreukwoordelike olifant stukkie vir stukkie opeet.Β 

WellΒ doneΒ πŸ‘

Freek Botha
Freek Properties
Learn More About PropCon

Want to see PropCon in Action?

OR
View Pricing Comparison

Did You Know?

PropCon was designed for the individual agent, a small team and larger offices.

Your PropCon system allows you to work in your own bubble, collaborate with your team or the rest of the PropCon community.

Still got a question?
Frequently Ask Questions

Our pricing plan

How many agents in your team? 1
Are you VAT registered?
Want a real estate website?
Total ex VAT
R 200
Still a Question about pricing,
click here to learn more.
FREE R200
T&C may
apply
per user
per month
Listing Management 3 unlimited
Manage all your real estate properties conveniently in one place to feature on
β†’ Own PropCon Website
β†’ Digital Business Card
β†’ Private listing landing pages
β†’ Social media platforms
β†’ Private Client Profiles
β†’ Property24
β†’ Gumtree
β†’ ImmoAfrica
Contact Management 3 unlimited
Manage all your clients and leads in one place with our real estate specific CRM.

Some features include:
β†’ Property matching
β†’ Manage birthdays, house anniversaries, follow ups, meetings etc
β†’ Seller feedback landing pages
β†’ Bulk communication via WhatsApp, SMS & Email
β†’ POPIA preference management
β†’ Custom tagging aka data segmentation
β†’ Personal drive to keep client documents

Register a free trial to see all the features in action
Articles & Blogs 3 unlimited
A clever way to share valuable information without sending your clients off to other websites so they can stay in your funnel.
You can feature your articles on your own website, digital business card or share it directly with client via multiple communication channels.
Listing Collections - unlimited
A powerful way to create a multiple listing landing page to share via a single URL in bulk to a specific group of contacts, on social media platforms or a PropCon Website.
These listing collection landing pages can be created in just a few clicks.
Client Landing Pages 3 unlimited
Automated private landing pages with your company branding made out to your client by name where they see all their listing matches and update their POPIA communication preferences.
Listing Landing Pages 3 unlimited
PropCon automatically create beautifully designed and eye-catching listing landing pages for you.
Market listings privately to your database or publicly on a PropCon Website.
Digital Business Card
Use this powerful tool to capture your unique Personal Brand, add images & videos, feature your favourite listings & articles, add client testimonials to promote trust and use custom buttons to generate more leads.
Owners Feedback
Keep your homeowners and landlords updated on the marketing of their properties with regular feedback shared via a link. Looks impressive, but only takes a few minutes to create. (see example)
Bulk Communication
Use tried-and-tested scripts to communicate with your contacts in bulk through:
β†’ WhatsApp
β†’ Email
β†’ SMS
β†’ MailChimp
Deal Tracking
Keep track of your residential and commercial deals.
Some of the main features include:
β†’ Deal management
β†’ Deal Progress History
β†’ Deal Payout History
β†’ Linking of Buyers, Sellers and Lawyers
β†’ File Management for FICA docs etc
β†’ Integrated Calendar with Tasks and Reminders
β†’ Notes
β†’ Timely Alerts and Reminders
Real Estate Calendar
One-of-a-kind calendar specifically designed for busy estate agents. Linked to each one of your contacts and listing to effortlessly keep track of important dates. Ability to send automated appointment reminders to your clients.
Daily Tasks
Make sure you don’t miss important tasks by ticking them off your daily tasks check list.
Property Matching
Add a unique wish-list to automatically match clients with properties on a continuous basis. Track engagement with your listing(s) with our view counter.
Drive File Storage
A convenient way to save all your important documentation safely in the cloud.
File types like:
β†’ PDF
β†’ Word and Excel
β†’ Images
Partnerships
Collaborate with your favourite colleagues to dramatically increase sales through sharing your listings and contacts. Keep more sales in-house by using a centralised database.
Training & Webinars
Learn your new system through a fun journey of short video, access our library filled with free training videos and join our monthly live webinars!
Start Free Trial


Top Wave

Looking for a Real Estate Website?

Funnel all your marketing efforts to your own real estate website hosted by PropCon. For a small extra fee of R320pm incl VAT you can have your own property website.

There are no limits or extra costs to link listings, articles, collections and agents to your website.

Bottom Wave